Έχοντας ως κεντρικό θέμα «Το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ: Προτεραιότητες και Προϋποθέσεις για την Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση του Συστήματος Τροφίμων», το 8ο Συνέδριο θα επιχειρήσει να δώσει, μέσα από μια σειρά ομιλιών και παρουσιάσεων, απαντήσεις και να προτείνει λύσεις σε καίρια ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο.

Η Emphyton δίνει το παρών για ακόμη μια φορά!

Περισσότερα εδώ https://www.c-gaia.gr/8th-congress-gaia-epicheirein/

Leave a Reply

Your email address will not be published.