Συμμετοχή της Emphyton στο 30ό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών

Ενδιαφέροντα συμπεράσματα προέκυψαν απο τη στρογγυλή τράπεζα μεταξυ ιδιωτών παραγωγών πολλαπλασιαστικού υλικού και στελεχών του υπουργείου, στο 30ό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών. Απο τη πλευρά των φυτωριούχων οπωροφόρων με τη συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή της Emphyton, Γεώργιο Πουλτσίδη, τονίστηκαν τα προβλήματα του κλάδου χαράζοντας τα επόμενα βήματα εν όψει του προγράμματος αναδιάρθρωσης καλλιεργειών στα πλαίσια του ταμείου ανασυγκρότησης. Ένα πρόγραμμα το οποίο ανέλαβε να υλοποιήσει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το οποίο οργάνωσε και τη συγκεκριμένη συνεδρία.

Leave a Reply

Your email address will not be published.